Еврометал ДОО од Виница е компанија која нуди палета на услуги од областа на челичните конструкции, покривачки, фасадерски и лимарски работи, како различен вид на челична браварија. Основана во 2002 година, располага со механизација и искуство, Вашите проекти и планови да ги претвори во квалитетни, трајни и современи објекти.