За Еврометал Виница

Компанија која се вбројува меѓу водечките компании во републиката. Се занмаваме со изработка и монтажа на секаков тип градби од челични профили, кровопокривачки и браварски работи.

кој сме ние и што работиме

Се занмаваме со изработка и монтажа на секаков тип градби од челични профили, кровопокривачки и браварски работи.

Основана во 2002 година

Еврометал ДОО е компанија која е водечките компании во републиката.

Во текот на 18 годишното работење на пазарот за челчни конструкции,  ЕВРОМЕТАЛ ДОО е докажана компанија со многубројни завршени проекти и задоволни клиенти позади себе. Опременоста со сопствен производен погон, механзација, добро обучен кадар, стручен менаџмент, принципелност, иноватвност и поволни цени се одлики на ЕВРОМЕТАЛ кој ја позиционираат високо во градежната индустрија.

0 години
Лидери на пазарот во Македонија

Историја

Компанијата е основана во 2002 година од страна на дипл.инг. Горанчо Трајков. По скромниот старт, компанијата континуирано се надоградува со нови машини, механизација и вработени. Од мај 2006 година отпочнува со работа во сопствен погон, во кој со низа доградби и подобрувања се наоѓа до денешен ден.

Дејност

Дејност на компанијата представува изработката и монтажа на челични конструкции за индустриски објекти (производни хали, магацини, логистички центри), деловни објекти (бензински пумпи, продажни салони, сервисни работилници), покривачки, фасадерски и лимарски работи со панелни полиуретански системи или профилирани, пластифицирани лимови.

Нашата мисија

Мисијата на „Еврометал“ е задоволен клиент, долгогодишна соработка, градба по современи стандарди за квалитет со конкурентни цени на пазарот.

Нашиот менаџерски тим

Експерти во областа со долгогодишно искуство

Горанчо Трајков

gtrajkov@hotmail.com

+389 71/ 236-724

Михаил Трајков

trajkovmihail@gmail.com

+389 70/ 260-299