Нашите услуги

Нудиме палета на услуги од областа на челичните конструкции, покривачки, фасадерски и лимарски работи, како различен вид на челична браварија.

Челични конструкции

Челикот е материјал со неограничени можности и инзвонредни карактеристики. Преставува совршено решение за изградба на модерните конструкции. Конструкции изработени од челик се одликуваат со мала тежина, големи распони, елеганција, брза монтажа, можност за едноставна надградба и промена… Од безедносен аспект се отпорни на земјотреси и имаат едноставна визуелна контрола на перформансите и монтажата

Како примарна дејност на Еврометал сме посветени на постојано унапредување на процесот на изработка и монтажа. Изработуваме челични конструкции со решеткасти носачи како и топловалани профили.

Покривачки работи

Покривачките работи се изведуваат со сендвич панели со различна дебелина и трапезно профилирани лимови.

Сендвич панелот е совршено решение поради добрата изолацона моќ, малата дебелина и тежина, естецкиот изглед, брзата монтажа и можноста да се имплементира во склоп на HACCP системот.

Браварски работи

Вршиме секаков тип на браварски работи, вклучувајќи огради, скалила, пренамена на товарни возила, прозори и сл.

Лимарски работи

Лимарските работи опфаќаат монтажа на опшивки, хоризонтални и вертикални олуци, атика, плафон и сл.

Имате потреба од нашите услуги?

Контактирајте со нас уште денес и уверете се во нашиот квалитет проследен со одлични цени и долгогодишно искуство!